Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun

Fågelvandring Kustfåglar

Omgivningarna runt Rönnen, som har beträdnadsförbud hela året, hyser på sommaren många arktiska vadare som är på höstflyttning. Ju sämre väder desto mer vadarfåglar!
Du behöver inte vara expert. Guiden lär dig mycket under vandringen.

Vi rör oss runt Rönnen och ni har möjlighet att få se fåglarna genom tubkikare som guiden har med.
Handkikare finns för utlåning. Ta med matsäck

På sommaren anordnar vi fågelskådning utmed Skäldervikens kust för att lära oss de olika vadarfåglarna som rastar här på sin väg från Sibirien till sydligare trakter.

Rönnen- Från väg 112 från Höganäs, sväng vänster mot Farhult, passera Farhult, sväng vänster ca 500 meter efter Farhult mot Norra Häljaröds hamn, parkera på hamnplan.

Ev. avbokning kan ske senast 1 vecka före arrangemangsdagen.

Show more